PADEL LIGA
u Zadru & Stobreču!

Prijavi se u bilo kojem trenutku i uživaj u padelu!

Prijave Zadar: KLIKNI OVDJE 
Prijave Stobreč: KLIKNI OVDJE